Doç. Dr. Sadık Yöndem

Özgeçmiş

Zile doğumludur. Marmara Üniversitesinde lisans; İnönü Üniversitesinde yüksek lisans ve Gazi Üniversitesinde doktora eğitimini tamamladı. Klasik gitar eğitimi ve öğretimi üzerine uzmanlaşmıştır. Doktora tezini Ali Uçan danışmanlığında yaptı. Marmara Üniversitesinde seçmeli derslerin öğretimi ile başladığı akademisyenlik hayatına, İnönü Üniversitesi ve Abant İzzet Baysal Üniversitesinde devam etmektedir. AGSL için gitar metotları yazmıştır. Müzik öğretimi ve gitar öğretimine yönelik kitapları vardır. Müzik eğitimi alanında uluslararası-ulusal makaleleri ve sempozyum bildirileri vardır. Gitar için türkü düzenlemeleri yapmaktadır. Lisans yanı sıra, yüksek lisans ve doktora programlarında dersler vermekte ve tezler yönetmektedir. Kurduğu gitar Quartet ve Trio çalışmalarıyla yurt içi ve yurt dışında birçok uluslararası festivallere katıldı. Erasmus programı kapsamında Macaristan ve Polonya’yı ziyaret etti ve dersler verdi. Tunus, Ürdün ve Yunanistan’da konser ve sempozyumlara katıldı. Misafir öğretim üyesi olarak Amerika’da bir yıl dersler verdi ve okul gözlemleri yaptı. 2018 yılında müzik eğitimi alanında doçentlik unvanı aldı. Gitar eğitimi, öğretmen yetiştirme, program geliştirme ve müzik psikolojisi alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir. Hâlen Abant İzzet Baysal Üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.