Prof. Dr. Ali Uçan

Gazi Üniversitesi, Türkiye

13 Mart 1941’de Konya ili Bozkır ilçesi Üçpınar bucağında Hocaköy’de doğdu. 1953’te İlkokulu bitirip İvriz Köy Enstitüsü’ne girdi. 1956’da Müzik Semineri’ne seçildi. İstanbul İlköğretmen Okulu (İÖO) Müzik Semineri’ni (1959), Gazi Eğitim Enstitüsü (GEE) Müzik Bölümü’nü (1962) bitirdi ve hemen Almanya’ya gönderildi. Köln Devlet Yüksek Müzik Okulu’nda Keman ve Eğitimi alanında Sanat Lisansını tamamlayıp Uzmanlık eğitimi gördü (1962-1965). Epey sonra Hacettepe Üniversitesi’nde Bilimde Lisansı tamamlayıp (1976) Eğitimde Program Geliştirme ve Değerlendirme dalında Yüksek Lisans (Bil. Uzm. 1978) ve Doktora (PhD 1982), Gazi Üniversitesi Müzik Eğitimi Anasanat Dalında Sanatta Yeterlik (Sy. 1985) dereceleri aldı.

İlkin 1959’da kısa bir süre Gebze-Ovacık Köyü İlkokulu öğretmenliği yaptı. 1965’te yurda döner dönmez Ankara İÖO Müzik Semineri ve GEE Müzik Bölümü’nde müzik/keman öğretmenliğine başladı. Daha sonra Gazi Eğitim Enstitüsü-GEE Müzik Bölümü’ndeki görevine odaklandı. Bu kurumda görevliyken onun dönüştürülmesiyle oluşan Gazi Üniversitesi (GÜ) Gazi Eğitim Fakültesi (GEF) Müzik Eğitimi Bölümü’nde Yrd. Doçent, Doçent ve Profesör oldu. Bölüm Başkanlığı (1981, 1985-1994) ve Yardımcılığı (1982-1985), Anabilim-Anasanat Dalı Başkanlığı (1985-1994-1998) ve Türk Müzik Eğitimi Araştırma-Geliştirme Merkezi Başkanlığı (1993-2003) yaptı. 1990’da Almanya’da düzenlenen Avrupa Müzik Eğitimi Forumu’na Türkiye’yi temsilen çağrılı katıldı. Avrupa Okul Müzik Eğitimi Birliği’nin kurucuları arasında yer aldı, Yönetim Kurulu Üyesi oldu ve Türkiye Ulusal Koordinatörlüğünü yaptı (1990-2005). 1991’de Güney Avrupa Ülkeleri Müzik Eğitimi Uluslararası Çalışma Topluluğu üyesi oldu. GÜ GEF Müzik Eğitimi Bölümü’nde Ses Eğitimi, Çalgı Eğitimi ve Müzik Kuramları Eğitimi Anabilim/Anasanat Dallarını (1990); Gazi Müzik Kayıt Stüdyosu’nu (1992), Türk Müzik Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Merkezi’ni (1993) kurdu. 1965’te kurucusu olduğu GEE Müzik Bölümü Öğretmenler Oda Orkestrası’nı 1970’lerde sürdürüp 1980’lerde GÜ Akademik Oda Orkestrası’na dönüştürdü. 1994’te müzik alanında Merkezî Özel Yetenek Sınavı (MÖZYES) Testini geliştirdi ve ÖSYM’yle birlikte Uygulama Sistemini oluşturup uyguladı (1994, 1995). 1996’da Sanat Eğitimcileri Derneği-SEDER’in kurucu üyeleri arasında yer aldı, ilk Yönetim Kurulu Üyeliğini yaptı. 1999’da Müzik Eğitimcileri Derneği-MÜZED’in eylemli kurucu üyesi oldu. 2015’te Türk Dünyası Müzik Eğitimi Birliği-TÜRKMEB’in kurucu üyeleri arasında yer aldı ve Onursal Başkanlığı’na getirildi. 2017’de MÜZED Onursal Başkanlığı’na seçildi. 2022’de ALKÜ EF Müzik Dersliğine adı verildi.

Gazi Üniversitesi’nde lisans, tamamlama, yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik dersleri verdi, tezleri yönetti. Yanı sıra Hacettepe, Bilkent, Ankara, Atatürk ve Dokuz Eylül üniversitelerinde lisansüstü dersler verdi, lisansüstü tez danışmanlığı yaptı. Her bölgede başlıca üniversitelerde konferans ve söyleşiler gerçekleştirdi. Kemancı-Sanatçı olarak solo ve ikili resitaller, oda müziği ve orkestra konserleri verdi. Genel Müzikçi olarak müziğin başlıca dallarında bulucu-yaratıcı-üretici etkinliklerde bulundu. Eğitimci ve Bilimci olarak kültür, sanat, müzik, keman ve müzik öğretmenliği eğitimi ile program geliştirme alanlarında araştırma, inceleme, deneme ve uygulamalar yaptı. Çoğu temel, öncü, ilkçi nitelikte ve kurumsal-örgütsel düzeyde bulma-başlatma, kurgulama-kurma-yapılandırma, oluşturma-geliştirme, değiştirme-dönüştürme tasarladı ve gerçekleştirdi. Çok sayıda müzik öğretmeni-müzik eğitimcisi, öğretim elemanı, sanatçı, bilimci ve araştırmacılar yetiştirdi. Millî Eğitim Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, YÖK, TRT, UNESCO-Türkiye Millî Komisyonu, ÖSYM ve AKDTYK Atatürk Kültür Merkezi’nde kurul üyelikleri, uzmanlık-danışmanlık ve sözcülük yaptı. Yanı sıra kurumsal, ulusal, uluslararasıl, kıtasal, kıtalararasıl düzeylerde bilimsel-sanatsal-eğitsel çalıştay, panel, seminer, sempozyum ve kongrelerde düzenleyici, yönetici ve değerlendirici olarak görev aldı, bildiriler sundu. GÜ GEF’de 2008’de yaş sınırına erişip emekli oldu, ancak 2013’e kadar ders verme ve tez yönetmeyi sürdürdü. Böylece tam 48 yıl alana, ulusa-ülkeye ve dünyaya-insanlığa hizmet etti.

Mavi Nota Dergisince Müzik Hizmet Ödülü (1994), Avrupa Okul Müzik Eğitimi Birliğince Şükran ve Takdirname (2005), Müzik Eğitimcileri Derneğince Müzik Eğitimine Hizmet Ödülü (2006), Gazi Üniversitesince Yılın Müzik Adamı Başarı Ödülü (2006), Andante Dergisince Müzik Eğitimciliği Onur Ödülü (2013), Süleyman Demirel Üniversitesince Toplumsal Katkı Ödülü (2018) ile ödüllendirildi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarınca Cumhuriyetin Müzik Serüveninde Müzik Eğitimcisi Prof. Dr. Ali Uçan belgeseli (2014), Türk Dünyası Müzik Eğitimi Birliğince TÜRKMEB Onursal Başkanlığı (2015), Müzik Eğitimcileri Derneğince MÜZED Onursal Başkanlığı (2017), Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesince ALKÜ Eğitim Fakültesi Prof. Dr. Ali Uçan Müzik Dersliği Adlandırması (2022), Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu-AKDTYK Atatürk Kültür Merkezince Türk Kültürünün Canlı Tanıkları Belgesel Serisi Prof. Dr. Ali Uçan Belgeseli (2023) ile onurlandırıldı.

Ali UÇAN’ın Müzik, Kültür, Sanat ve Eğitim alanlarına ilişkin yayımlanmış 45’i aşkın kitabı, çok sayıda kitap bölümü, 500’ü aşkın bilimsel-sanatsal çalışma, bildiri ve makalesi vardır. Keman Eğitimi için 250 dolayında özgün parçası ile 100 dolayında uyarlama ve düzenlemesi; Genel Müzik Eğitimi için üçer seçenekli 10 okul şarkısı bulunmaktadır. Çok yönlü ve yoğun iletişim-etkileşim, yazım, yayım ve paylaşım çalışmaları ve etkinlikleri sürmektedir. 

E-Posta: [email protected]; [email protected]


He was born on March 13, 1941 in Hocaköy, in the Üçpınar sub-district of the Bozkır district of Konya. He graduated from primary school in 1953 and entered the İvriz Village Institute. He was elected to the Music Seminary in 1956. He graduated from Istanbul Primary Teacher Training School (shortly known as İÖO in Turkish) Music Seminar (1959), Gazi Education Institute (shortly known as GEE in Turkish) Music Department (1962) and was immediately sent to Germany. He completed his Bachelor of Arts in Violin and its Education at the Cologne State Higher Music School and was trained as specialist (1962-65). Long after, he completed his BA in Science (1976) at Hacettepe University and received his Master’s/Science Specialization (1978) and PhD (1982) in Program Development and Evaluation in Education. He received his Proficiency in Art award (1985) in the Music Education Department of Gazi University.

Initially, he taught at Gebze-Ovacık Village Primary School for a short period of time (1959). Once he returned to his home country in 1965, he started teaching violin/music at the Music Seminar of Ankara Primary Teacher Training School and GEE Music Department. Later, he focused on his duty at Gazi Education Institute (GEE) Music Department. While working at Gazi Education, he worked as an Assistant Professor, Associate Professor and Professor in the Music Education Department of Gazi University Gazi Education Faculty (GU GEF)which was transformed from Gazi Education Institute (GEE) Music Department by his own endeavours . He served as the Head of the Department (1981, 1985-1994) and Deputy Head of Department (1982-1985), the Head of the Department-Music  Education Major (1985-1994-1998) and the Head of the Turkish Music Education Research and Development Center (1993-2003). In 1990, he participated in the European Music Education Forum held in Germany, representing Turkey as a keynote speaker. He was among the founders of the European School Music Education Association, became a Member of the Board of Directors and served as the National Coordinator of Turkey (1990-2005). In 1991, he became a member of the Southern European Countries Music Education International Working Society. He founded Departments of Voice Education, Instrument Education and Music Theory Education at GU GEF Department of Music Education (1990); Gazi Music Recording Studio (1992) and Turkish Music Education Research and Development Center (1993). He continued the GEE Music Department Teachers Chamber Orchestra, which he founded in 1965, in the 1970s and transformed it into the GU Academic Chamber Orchestra in the 1980s. He developed the Central Special Talent Examination Test (MÖZYES) in the field of music in 1994, and created and implemented the Application System with ÖSYM (1994, 1995). In 1996, he was among the founding members of the Art Educators Association (shortly known as SEDER in Turkish) and served as the first Board Member. In 1999, he became an active founding member of the Music Educators Association shortly known as MÜZED in Turkish. In 2015, he was among the founding members of the Turkish World Music Education Union (shortly known as TÜRKMEB in Turkish) and was appointed Honorary President. He was elected as the Honorary President of MÜZED in 2017. In 2022, his name was given to the ALKU EF Music Classroom.

In addition to teaching courses in undergraduate, postgraduate, doctoral and proficiency in arts programmes and supervising to theses at Gazi University, he offered postgraduate lectures at Hacettepe, Bilkent, Ankara, Atatürk and Dokuz Eylül Universities and served as a supervisor for the post-graduate theses. He held conferences and talks at top universities in every region. As a Violinist-Artist, he gave solo and duo recitals, chamber music and orchestra concerts. As a General Musician, he took part in inventory-creative-productive activities in the primary majors of music. As an Educator and Scientist, he conducted research, examination, experimentation and applications in the fields of culture, art, music, violin and music teacher education and program development. He designed and realized discovery-initiation, construct-build-configuration, creation-development, modification-transformation in the qualities of mostly fundamental, pioneering, primordial and in the levels of institutional-organizational. He has raised many music teachers-music educators, lecturers, artists, scientists and researchers. He served as a board member, expert-advisor and spokesperson at the Ministry of National Education, the Ministry of Culture, YÖK, TRT, UNESCO-Turkey National Commission, ÖSYM and AKDTYK Atatürk Cultural Center. Additionally, he served as an organizer-smanager-executive-evaluator in scientific-artistic-educational workshops, panels, seminars, symposiums and congresses at institutional, national, international, continental and intercontinental levels, and presented papers. He retired from GU GEF in 2008 after reaching the age limit, but continued to teach and supervise theses until 2013. Thus, he served the field, the nation-country and the world-humanity for 48 years.

He was awarded with the following respectively:  Music Service Award by Mavi Nota Magazine (1994), Gratitude and Commendation Award by European School Music Education Association (2005), Music Education Service Award by Music Educators Association (2006), Music Man of the Year Achievement Award by Gazi University (2006), Music Education Honor Award by Andante Magazine (2013), and Social Contribution Award by Süleyman Demirel University (2018), Afyon Kocatepe University State Conservatory Music Educator in the Music Adventure of the Republic Prof. Dr. Ali Uçan documentary (2014), Honorary President of TÜRKMEB by the Turkish World Music Education Association (2015), Honorary President of MÜZED by the Music Educators Association (2017), Alanya Alaaddin Keykubat University, ALKU Education Faculty Prof. Dr. Ali Uçan Music Classroom naming (2022), honored with Live Witnesses of Turkish Culture Documentary Series Prof. Dr. Ali Uçan Documentary (2023) by Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu (AKDTYK, stands for Higher Institution of Atatürk Culture, Language and History) Atatürk Cultural Center.

Ali UÇAN has more than 45 books published on the fields of Music, Culture, Art and Education, numerous book chapters, more than 500 scientific-artistic studies, papers and articles. In addition to these, he has around 250 original pieces and around 100 adaptations and arrangements for Violin Education; 10 school songs with three choices for General Music Education. Also, he still pursues versatile-intensive communication-interaction, writing, publishing and sharing studies, and activities.