Aytekin Albuz

Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı

1971 yılında Zonguldak / Devrek’te doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Gökçebey’de, lise öğrenimini ise Devrek’te tamamladı. 1988 yılında G.Ü.G.E.F. Müzik Eğitimi Bölümüne girdi ve 1992 yılında mezun oldu. Aynı yıl G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü’nün Müzik Eğitimi Anabilim dalında açmış olduğu Yüksek Lisans sınavını kazandı, 1995 yılında Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Yine aynı Enstitünün 1995 yılında Müzik Eğitimi Anabilim dalında açmış olduğu Doktora sınavını da kazanarak Doktora öğrenimini 2001 yılında tamamladı. Bir süre farklı orta dereceli okullarda müzik öğretmenliği yaptıktan sonra, 1996 yılında G.Ü.G.E.F. Müzik Eğitimi Bölümü’nde açılan Araştırma Görevliliği sınavını kazandı. 1998 yılında aynı bölümde Öğretim Görevliliğine yükseltildi. 2006 yılında ise Müzik Teorileri alanında doçent unvan ve yetkisi alarak aynı yıl doçentlik, 2011 yılında ise profesörlük kadrosuna atandı. Müzik eğitimi alanında araştırma-incelemeleri, makaleleri, bildirileri ile şahsi ve farklı yazarlara ait müzik kitaplarında çalışmaları yer alan Albuz; konser etkinliklerine katılmakta, aynı zamanda da konser programlarında oda müziğine ilişkin pek çok eseri seslendirilmektedir. G.Ü.G.E.F. Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi A.B.D.’nda farklı zamanlarda Viyola, Müziksel İşitme- Okuma- Yazma, Armoni-Kontrpuan-Eşlikleme, Piyano Eşlik ve Piyano dersleri veren Albuz; halen, lisans programında “Viyola” ve “Piyano”, lisansüstü düzeyde ise “Viyola”, “Eğitim Müziği Ekseninde Piyanoya Dayalı Besteleme ve Eşlik Stilleri”, “Müzik Eğitiminde Program Geliştirme” ve “Türk Müziğinde Çokseslilik Yaklaşımları” derslerini sürdürmekte ve yanı sıra tez danışmanlıklarını yürütmektedir.