Refik Saydam

MEB Emekli Müzik Öğretmeni, MÜZED Genel Başkanı

1954 Silifke (Mersin) doğumludur.

1971’de Mersin İlköğretmen Okulunu, 1978’de Gazi Eğitim Enstitüsü Müzik Bölümünü bitirdi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde EYP Halk Eğitimi alanında lisans tamamlama programını; aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde Eğitim Yönetimi ve Planlaması alanında yüksek lisans programını bitirdi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde Güzel Sanatlar Eğitimi alanında doktora bilim derslerini tamamladı.

Yozgat, Kırıkkale ve Ankara’daki çeşitli İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında iki yılı sınıf ögretmenliği olmak üzere müzik öğretmenliği görevlerinde bulundu. Ankara İl Millî Eğitim Program Komisyonunda görevlendirildiği iki yıllık sürede müzik eğitimi alanında araştırmalar yaptı, raporlar hazırladı. MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ve OBESİD’in bazı proje ve çalışmalarında komisyon üyesi, eğitimci, danışman olarak görev yaptı. Millî Eğitim ve yerel yönetimler tarafından düzenlenen bazı ulusal ve uluslararası müzik yarışmalarında seçici kurul üyeliği görevi yaptı. Millî Eğitim gençlik kamplarında müzik eğitimcisi olarak görev aldı. Çocuk ve gençlik koroları çalıştırdı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temeleğitim Bölümünde Müzik Öğretimi dersleri verdi.

Öğretmen örgütlerinde (Eğitim İş, Ulusal Eğitim Derneği, MÜZED) kurucu ve yönetici olarak görev yaptı. MÜZED’in Millî Eğitim Bakanlığının, üniversitelerin, sendikaların ve diğer bazı kurum ve kuruluşların düzenlediği eğitim şûralarında, kurultaylarda, ulusal ve uluslararası konferanslarda, sempozyumlarda, panellerde ve projelerde görev aldı; bildiriler, raporlar sundu.

Öğretmen meslek dergilerinin yayımında (Eğitim İş Bülteni, Öğretmen Dünyası, MÜZED Dergisi) sahip, sorumlu ve yazı kurulu üyesi olarak görev aldı. Müzik eğitimi alanındaki inceleme, araştırma ve diğer yazıları, şiirleri eğitim, kültür, sanat dergilerindeve gazetelerde yayımlandı. Eğitim ve tiyatro müziği alanında şarkıları, ilköğretim müzik ders kitapları, şiir ve öykü çalışmaları bulunmaktadır.

Hâlen Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED) Genel Başkanlığı görevini sürdürmektedir.