Cenk Güray

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı

1973 yılında Ankara’da doğdu. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü’nden 1995 yılında mezun oldu. Aynı bölümde 1998’de yüksek lisans, 2003’de de doktora çalışmalarını Prof.Dr. Neş’e Çelebi’nin danışmanlığında, Prof.Dr. Günhan Paşamehmetoğlu ve Prof.Dr.Volkan Atalay’ın destekleriyle tamamladı. Başkent Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzikoloji Anabilim Dalı’ndaki yüksek lisans çalışmalarını 2006 yılında Dr.Erdoğan Okyay’ın danışmanlığında “Makam Yapılarını Yansıtan Bir Model Önerisi İçin Yapay Zekâ Tekniklerinin Kullanımı” adlı tez çalışması ile sonuçlandırdı. 2006’da Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk Din Musikisi Anabilim Dalı’nda Prof..Dr. Bayram Akdoğan’ın danışmanlığında doktora çalışmasına başladı. Bu çalışma 2012 yılında, “Anadolu’daki inanç ve müzik ilişkisinin sema-semah kavramları çerçevesinde incelenmesi” başlıklı tez çalışması ile sonuçlandı. Güray, Anadolu’nun geleneksel müzik kültürüne hem bu müziğin temel çalgısı olan bağlamayı icra ederek hem de müzikoloji/müzik teorisi alanındaki akademik çalışmalarıyla hizmet etmeye çalışmaktadır. Güray araştırmacı olarak pek çok ulusal ve uluslararası bilimsel toplantıya katılmış, bildiriler, makaleler ve kitaplar yayımlamış, bilimsel projeler yürütmüştür. İcracı olarak, Türkiye’de ve pek çok ülkede konserlerde, TV-Radyo programlarında, caz ve geleneksel müzik festivalleri ile kayıtlarda yer almış; atölye çalışmaları ve ustalık sınıfları yönetmiş, yurt içi ve dışında albümler üretmiştir.  Evli ve bir kız çocuğu sahibi olan Cenk Güray halen Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Müzik Bilimleri Bölümleri Müzik Teorileri Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak (Prof. Dr.) görev yapmaktadır. Cenk Güray aynı zamanda 2017 yılında kurulmasına öncülük ettiği ve Anadolu Müzik Kültürünün icra ve teori alanlarındaki zenginliklerini ülkemiz ve dünya insanlarının “ortak belleğindeki” öneminin altını sanatsal ve akademik faaliyetlerle çizmeye çalışan Anadolu Müzik Kültürleri Derneği’nin de başkanlığını yürütmektedir.