Uğur Alpagut

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

1962 yılında Ankara’da doğdu. Müzik eğitimine 1980 yılında Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü’nde başladı. Bu kurumda ilk olarak Prof. Cemalettin Göbelez ’in daha sonra Prof. Saim Akçıl’ın keman öğrencisi oldu. 3. Sınıfta yatay geçişle geldiği Gazi Üniversitesi Müzik Eğitimi Bölümü’nde Lisans öğrenimi, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi sırasında keman çalışmalarını Prof. Dr. Ali Uçan’ın öğrencisi olarak sürdürdü.  Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde, Prof. Dr. Ali Uçan’ın danışmanlığında “Keman Eserlerinde Metrik, Ritmik, Armonik ve Dinamik Yapılanmalar ile Bu Yapılanmaların Yayın Kullanımına Yansımalarının Keman Eğitimi Açısından İncelenmesi” başlıklı çalışmasıyla, 1989’da Yüksek Lisans derecesini aldı.  1991 yılında “Sanatta Yeterlik” derecesini alan Alpagut, aynı kurumdan 2001 yılında, Prof. Dr. Ali Uçan yönetiminde “Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalında Türk Halk Ezgilerinin Kemana Uyarlanmasının Keman Eğitimi Yoluyla Müzik Öğretmenliği Eğitimine Yansıyabilirliği” başlıklı çalışmasıyla “Doktora” derecesini aldı.

1988-1994 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’nde “Müzik Tarihi ve Teorisi” Öğretim Görevliliği ve Müzik Hazırlık Okulu Müdür Yardımcılığı görevlerini birlikte yürüttü.  Bilkent Üniversitesi’ndeki çeşitli bölümlerden öğrencilerinin hazırladığı müzik ödevlerinden oluşan “Kim Kapattı Şu Müziği?” isimli kitabı geniş çevrelerce ilgiyle karşılandı. Alpagut’un 2010 yılında Bilim ve Ütopya Kitaplığı’nda “Müzik Sorunlarına Bakışta Atatürk’ün İzleri” isimli kitabı yayımlandı. 1994’te göreve başladığı Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nda başta keman eğitimi olmak üzere çeşitli lisansüstü derslere girdi. Kuruluşundan itibaren etkin akademik görevlerde bulunarak, bu kurumda “Doktora” programının kuruluşundan sorumlu olan Alpagut, 2011’de aynı kurumda Profesörlük derecesine yükseltildi.

Bağlama sanatçısı Kemal Bilsel Sarısözen ile 2003’te kurduğu “Anadolu Güneşi Müzik Topluluğu” ile yurt içi ve yurt dışında pek çok konser vermiştir. Bağlamanın esenliğinde Halk ezgilerinin otantik özelliklerini rahatsız etmeden, batı çalgılarıyla çağdaşlaştırılmasını içeren bir anlayışla durmaksızın konserlerini sürdüren “Anadolu Güneşi”, şimdiye değin yurt dışında; Pakistan (2 kez), Malezya, Macaristan, Ürdün, Suriye, Makedonya, Avustralya, A.B.D, Fransa, Almanya, Çin (2 kez) ve Kanada’da konserler gerçekleştirmiştir. Alpagut, 2006 Malezya, 2008 İtalya, 2010 Çin, 2012 Yunanistan ISME “International Society for Music Education” Dünya konferanslarına “Anadolu Güneşi” ile keman yorumcusu/grup lideri olarak veya bildiri sunarak katılmıştır.

Alpagut, 2012’den bu yana Yönetim Kurulu Üyesi ve “Uluslararası İlişkiler Sekreteri” olarak çalıştığı MÜZED “Müzik Eğitimcileri Derneği” nin 2018 ISME Dünya Konferansının 5 ülke arasından İstanbul’a alınması yönündeki dernekçe sürdürülen çalışmalara öncülük yaptı. Bu bağlamda, MÜZED’in ilk uluslararası etkinliği olan ve 17-19 Nisan tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen “İpek Yolu’nda Müzik Kültürü ve Eğitimi” Müzed Bölge Konferansı’nda “Eş Başkan” görevinde bulundu. 2014 Brezilya Porto Alegre 31. Dünya Konferansında, 2018’de 33. ISME Dünya konferansının İstanbul’da MÜZED tarafından organize edilmesi kararının alınmasında Türk Delegasyon Başkanı olarak ülkemizi temsil etti.

Türk Dünyası ile ilgili önemli çalışmalarda bulundu. 2015 yılında TÜRKSOY bünyesinde TÜRKMEB Türk Dünyası Müzik Eğitimi Birliği’nin kuruluşuna öncülük etmesi nedeniyle “Genel Sekreter” görevini üstlendi.

MÜZED Müzik Eğitimcileri Derneği, TÜRKSOY ve TÜRKMEB iş birlikleriyle 2014-2017 arasında gerçekleştirilen İstanbul, Bolu ve KKTC DAÜ Gazimağusa “İpek Yolu Müzik Konferansı” serisinin başkanlıklarını yaptı.

 ISME (International Society for Music Education) Uluslararası Müzik Eğitimi Birliği’ne iki dönem (2016-2020) “Yönetim Kurulu Üyesi” olarak seçildi. (ISME yönetiminde uluslararası seçimle yer alan ilk Türk akademisyen oldu.)

Azerbaycan’da 2018 33. ISME (International Society for Music Education) Bakü Dünya Konferansının Başkanlığını yaptı. 

 Pandemi öncesi, 2019’da ISME tarafından İstanbul’da Kadir Has Üniversitesi’nde gerçekleştirilen ve son yüz yüze konferans olan ISME İstanbul Legacy Konferansı’nın başkanlığını üstlendi.  Özellikle ISME Bakü 2018 Dünya Konferansına 52’ye yakın ülkeden 110’u ABD’den olmak üzere 750 bilim ve sanat insanı katıldı.  

 2017’de Alpagut’un önerisi üzerine 3. İpek Yolu konferansı sırasında Doğu Akdeniz Üniversitesi ile MÜZED (Müzik Eğitimcileri Derneği) arasında KKTC Müzik Eğitimi Birliği’nin kurulması ile ilgili protokol imzalandı. (TÜRKSOY Genel Sekreteri sn. Prof. Düsen Kaseinov gözlemci olarak bu törene katıldı.)

Çok sayıda yüksek lisans ve doktora tezi yöneten Prof. Alpagut’un, Keman eğitimi, kemanın temel teknikleri gibi akademik çalışma alanları başta olmak üzere; diğer disiplinlerle toplumsal gelişmeleri birlikte irdeleyen, ulusal ve uluslararası birincil ve ikincil indekslerde taranmış çeşitli makale ve bildirileri bulunmaktadır. 2014-2017 tarihleri arasında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanlığı görevini sürdürmüştür. MÜZED’de Genel Sekreter olarak halen çalışmalarını sürdüren Alpagut, BAİBÜ’de Öğretim Üyesi olarak görevine devam etmektedir.